Historie Egypta

Dovolená Egypt

Území dnešního Egypta má rozmanitou a bohatou historii. Počátky egyptské civilizace spadají do doby zhruba před 5 000 lety. Původní kmeny začaly nejdříve usídlovat oblast úrodného Nilu. Následně bylo egyptské území rozděleno do dvou základních celků a to zejména na Dolní a Horní Egypt.

Zhruba před 3000 lety před naším letopočtem byly obě oblasti sjednoceny. Započala éra rozvoje městských center. V dalších obdobích zde byla vybudována Stará, Střední a Nová říše ve které vládli nejmocnější faraoni a významní králové. Nechali postavit řadu velkolepých a jedinečných staveb, paláců a chrámů. Zbudovali vzácná umělecká díla nevyčíslitelných hodnot. Mnohem později egyptské území náleželo pod římskou provincii. Kromě toho kolem roku 395 bylo území připojeno k Byzantské říši. Od roku 1517 do 1798 patřilo k říši Osmanské. Až v roce 1922 bylo vyhlášeno za Egyptské království a získalo samostatnost.